BLOG
Raziskava – Slovenska podjetja in spletna prisotnost

Objavil/a v Blog

V raziskavi, ki smo jo izvedli med 292 slovenskimi podjetji nas je zanimalo kakšen pomen dajejo podjetja spletni prisotnosti in kakšni so obeti za naslednja tri leta.

Zavedanje pomembnosti

Kot kažejo podatki raziskave, je 96 % podjetjem pomembno, da se pojavljajo v internetnem okolju. Podjetja se zavedajo, da je internet pomemben vir trženjskih informacij, poznajo nove spletne tehnologije in spodbujajo interakcijo med podjetjem in uporabniki. Številna podjetja pa se soočajo s težavami, povezanimi z nezadostno tehnološko opremljenostjo ter slabim sistemom informiranja in izobraževanja zaposlenih o novih tehnologijah.

 

Usmerjanje sredstev

Vodstveni kadri in internetni strokovnjaki bodo morali več pozornosti usmeriti v to, da bodo spletne tehnologije bolj približali vsem zaposlenim ter po potrebi prilagoditi poslovanje in organizacijsko strukturo svojih organizacij. Raziskava je pokazala, da anketiranci, ki bolje poznajo orodja internetne komunikacije, vlagajo več denarja v njihove aktivnosti. Vodstveni kader v podjetjih mora pridobiti čim več znanja o uporabi spletnih orodij za namene trženjskega komuniciranja, kar bo privedlo k temu, da bodo v to vrsto komunikacije vlagali več denarja in posledično povečali učinkovitost trženjskega komuniciranja. S še boljšim znanjem in primernim investiranjem v internetno komunikacijo bodo podjetja dosegala boljše poslovne rezultate.

 

Obeti

V izvedeni raziskavi je 61 % anketirancev ocenilo, da se bodo v naslednjih treh letih sredstva, namenjena internetnemu trženjskemu komuniciranju, povečala, 35 % jih je ocenilo, da bodo ostala enaka, in le 4 %  jih je ocenilo, da se bodo sredstva zmanjšala. Največje povečanje sredstev predvidevajo za komunikacijo v spletnih družbenih omrežjih, za lastno spletno stran, večpredstavnostne oglase in trženje z elektronsko pošto, zmanjšanje sredstev pa predvidevajo predvsem za slikovne pasice in tekstovne oglase.

 

Sklep

Podjetja se torej zavedajo pomembnosti internetnega trženjskega komuniciranja in v prihodnosti nameravajo v to področje vlagati še več sredstev. Poleg samega vlaganja bodo podjetja morala pozornost usmeriti tudi v prilagajanje poslovanja in organizacijske strukture ter izobraževanje zaposlenih. Največje spremembe lahko pričakujemo v spletnih družbenih omrežjih, spletnih straneh, večpredstavnostnih oglasih in trženju z elektronsko pošto.

Vir: Analiza uporabe internetnih trženjsko-komunikacijskih orodij v slovenskih podjetjih, L. Dolenc Carotta 2013.


DELI S PRIJATELJI:

10 years nazaj / Ni komentarjev

3

APR

No

Komentarjev

Administration

Tags: , , , , ,

KOMENTIRAJ

Brezplačno analiziramo vašo spletno stran in vam pripravimo personalizirano ponudbo! Samo izpolnite spodnji obrazec, vpišite naslov svoje spletne strani in analiza s ponudbo bo pri vas v manj kot enem delovnem dnevu.

     

Vaš e-mail: *

Vaše sporočilo